publicerad: 2021  
bevärdiga bevärdigade bevärdigat
verb
bevä´rdiga
ofta ironiskt vanligen i nekande ut­tryck skänka (upp­märksamhet eller dylikt) på ett nådigt eller ned­låtande sätt
någon bevärdigar någon med något
hon bevärdigade honom inte med en blick
belagt sedan 1707; efter tyska bewürdigen med samma betydelse; jfr ur­sprung till värdig
bevärdigabevärdigande