SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bevatt´na verb ~de ~t be·vatt·narförse (odling e.d.) med nöd­vändigt vatten jordbr.bevattna den ny­sådda gräs­mattanofta i fråga om konst­gjord vatten­tillförsel i stor skalakonstbevattnaden nya kanalen kan bevattna tiotusen­tals hektaräv. i fråga om naturlig vatten­tillförselen käll­åder som bevattnar oasenbevattna ngtsedan 1818Subst.:vbid1-118241bevattnande, bevattning