publicerad: 2021  
bevuxen bevuxet bevuxna
be·vux·en
adjektiv
bevux´en
som täcks av (viss typ av) växtlighet vanligen naturlig och otuktad
glesbevuxen; gräsbevuxen; trädbevuxen; vassbevuxen
sätt bevuxen bevuxen med något
ruinen var bevuxen med mur­gröna; jorden var tätt bevuxen
äv. ut­vidgat
hårbevuxen
belagt sedan 1638; se ur­sprung till växa