publicerad: 2021  
bihang bi­hanget, plural bi­hang, bestämd plural bi­hangen
bi|­hang·et
substantiv
bi`hang
ut­skjutande eller löst an­sluten del (av något)
ett bihang (till någon/något)
ett bihang (till någon)
ett bihang (till något)
ibland ut­vidgat om tillagd del något ålderdomligt bilaga
bi­hang till Svensk författnings­samling
ibland ned­sättande, med ton­vikt på osjälvständighet el. betydelse­löshet
hon tröttnade på att betraktas som ett bi­hang till sin man
mask­formiga bi­hanget blind­tarmens appendix
belagt sedan 1728; av lågtyska bihanc med samma betydelse; jfr ur­sprung till anhang