SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bil`dad adjektiv bildat bild·adsom har goda all­männa kunskaper på många om­råden särsk. kunskaper utan direkt tillämpning i förvärvs­livet, ofta särsk. med an­knytning till det klassiska kultur­arvet admin.pedag.JFRcohyponymlärd 1cohyponymstuderad allmänbildaden fint bildad humanistsedan 1796efter ty. gebildet med samma betydelse; jfr bild