publicerad: 2021  
framställning fram­ställningen fram­ställningar
fram|­ställ·ning·en
substantiv
fram`ställning
1 produktion
framställningskostnad
framställning (av något)
fram­ställning av uran; fram­ställning av läke­medel
belagt sedan 1878
2 det att uttrycka något språkligt el. i bild
bildframställning
en framställning (av/om någon/något/sats)
en framställning (av någon)
en framställning (av något)
en framställning (av sats)
en framställning (om någon)
en framställning (om något)
en framställning (om sats)
skriftlig och muntlig fram­ställning; hennes fram­ställning av förhållandena i landet är saklig och intressant
belagt sedan 1786
3 framställan
en framställning (till någon/något) (om något/att+verb/sats)
en framställning (till någon) (om något)
en framställning (till någon) (om sats)
en framställning (till någon) (om att+verb)
en framställning (till något) (om något)
en framställning (till något) (om sats)
en framställning (till något) (om att+verb)
göra en fram­ställning till regeringen
belagt sedan 1807