publicerad: 2021  
bildmässig bild­mässigt bild­mässiga
bild·mäss·ig
adjektiv
bil`dmässig
1 som upp­fyller kraven på goda bilder särsk. i tv-sammanhang
det är inte sär­skilt bild­mässigt med en nyhets­uppläsare som läser innan­till
belagt sedan 1955
2 som har att göra med bilders verkan
ett bild­mässigt förbluffande bra film­avsnitt (adverbial)
belagt sedan 1938