publicerad: 2021  
biljettvisering biljett­viseringen biljett­viseringar
bilj·ett|­vis·er·ing·en
substantiv
biljett`visering
mest i fack­mässiga samman­hang biljettkontroll
vi på­börjar nu biljett­viseringen och det är bra om ni har biljetterna beredda
belagt sedan 1990-talet