SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
binä´r adjektiv ~t bin·ärsom grundar sig på principen att två möjliga värden står emot var­andra spec. i matematiska och data­tekniska samman­hang men äv. all­männare admin.af.databehandl.mat.särsk. om tal­systemsom grundar sig på talet 2 i det binära tal­systemet skrivs talet 25 som 11001äv. om (system av) beteckningar som på latin an­ger släkte och art för djur och växterden binära nomenklaturensedan 1896av fra. binaire med samma betydelse; av lat. bina´rius ’som inne­håller två’