publicerad: 2021  
biografisk biografiskt biografiska
bio·graf·isk
adjektiv
biogra´fisk
som har att göra med upp­gifter om (kända) personers liv och verksamhet
Svenskt biografiskt lexikon; biografiska upp­lysningar om den nye över­befälhavaren
belagt sedan 1778