publicerad: 2021  
biota biotan
substantiv
[-å´t-]
den levande floran och faunan in­om visst om­råde
mikrobiota; tarmbiota
under­sökningar av miljö­gifter i biota längs Sveriges kuster
belagt sedan 1997