publicerad: 2021  
bioteknisk bio­tekniskt bio­tekniska
bio|­tekn·isk
adjektiv
[-tek´-] el. [bi`-]
som har att göra med bioteknik
bio­tekniska upp­finningar
belagt sedan 1960-talet