SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`sonoxe substantiv ~n bisonoxar bison|­ox·enett stort, röd­brunt, nord­amerikanskt ox­djur som har bred panna, korta horn och ragg och som levde i miljontal på prärierna men nästan helt ut­rotades av de vita under 1800-talets senare hälft zool.JFRcohyponymbuffelcohyponymvisent bisonoxen in­gick som en mycket viktig del i indianernas försörjningsedan 1817