publicerad: 2021  
biträde bi­trädet bi­träden
bi|­träd·et
substantiv
bi`träde
1 i vissa ut­tryck med­verkan utan huvudansvar till någons verksamhet
bostadsrätts­föreningens räkenskaper sköttes med bi­träde av en revisionsbyrå; trafikpolisen har med bi­träde av ingripande­polis genom­fört en riktad in­sats mot fortkörare
belagt sedan 1723
2 ofta i sammansättn. (titel för) person som har under­ordnade arbets­uppgifter
ett biträde (till någon)
ett av de yngsta bi­trädena på av­delningen
belagt sedan 1807
3 juridik person som bi­står en part i ett mål eller ärende
målsägandebiträde
juridiskt bi­träde; offentligt bi­träde
belagt sedan 1832