SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`träde substantiv ~t ~n bi|­träd·et1med­verkan utan huvud­ansvar till ngns verksamhet samh.försvaret sköttes av NN med biträde av ONsedan 17232ofta i sammansättn. (titel för) person som har under­ordnade arbets­uppgifter yrk.JFRcohyponymassistent 1cohyponymmedhjälpare affärsbiträdehembiträdesjukvårdsbiträdeett av de yngsta biträdena på av­delningenett biträde (till ngn)sedan 1807Jämför stilruta för barn.