publicerad: 2021  
bjuda ut bjöd bjudit, presens bjuder
verb
bjuda u´t
äv. fast sammansättn., jfr utbjuda ställa till förfogande för marknaden
någon bjuder ut någon/något (till/åt någon/något)
någon bjuder ut någon (till någon)
någon bjuder ut någon (till något)
någon bjuder ut någon (åt någon)
någon bjuder ut någon (åt något)
någon bjuder ut något (till någon)
någon bjuder ut något (till något)
någon bjuder ut något (åt någon)
någon bjuder ut något (åt något)
de har bjudit ut sitt hus till försäljning
äv. med av­seende på person, sär­skilt med erotisk inne­börd sär­skilt refl.
bjuda ut sig till vem som helst
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska biudha ut
bjuda ututbjudande, utbjudning