publicerad: 2021  
bladminerare blad­mineraren, plural blad­minerare, bestämd plural bladminerarna
blad|­min·er·ar·en
substantiv
bla`dminerare
larv som lever och ut­vecklas in­uti vävnaden av ett blad på bl.a. ek, björk och bok; om t.ex. larv av skal­bagge, stekel el. fjäril
belagt sedan 1862