SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
blan`dfond substantiv ~en ~er bland|­fond·enfond som inne­håller både aktier och ränte­bärande papper ekon.blandfonder klarar sig normalt bättre än aktie­fonder när aktie­marknaderna fallersedan åtm. 1992