publicerad: 2021  
blandning blandningen blandningar
bland·ning·en
substantiv
blan`dning
1 något som ut­görs av bestånds­delar av olika art konkreta el. abstrakta
en blandning (av några)
befolkningen är en blandning av italienare, portugiser och engels­män; pjäsen är en blandning av antik komedi och filmfars; en blandning av skämt och allvar; en blandning av två sädes­slag
ibland med ton­vikt på svåröverskådlig mång­fald och dylikt
matrester, köks­redskap, lek­saker och vecko­tidningar i en salig blandning
spec. om material något som ut­görs av en mängd löst samman­förda, olik­artade bestånds­delar
gasblandning; giftblandning; kaffeblandning
vispa blandningen till lämplig konsistens
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska blandning
2 det att blanda något
blandningsmaskin
blandning (av något)
belagt sedan 1480 Skrifter till Läsning för Klosterfolk