publicerad: 2021  
schablon schablonen schabloner
schabl·on·en
substantiv
[-o´n]
(i håll­fast material) ut­skuret form­stycke som fungerar som mall eller mönster för viss figur som ska åter­ges noga
blomsterschablon
en schablon (för något)
en schablon (om någon/något)
en schablon (om någon)
en schablon (om något)
måla med schablon; texta plakat med schablon
ofta bildligt om in­vant, tröttande mönster för viss före­teelse
schablonbild; schablonuppfattning; hjälteschablon
alla schabloner om manligt och kvinnligt
äv. om beräknings­grund i ekonomiska samman­hang
schablonbelopp
av­draget görs efter en viss schablon
belagt sedan 1561 (i formen skapelun), 1637 i formen chaplun; med modern stavning 1871 i bet. 'slentrian­mässigt mönster'; av tyska Schablone med samma betydelse, ombildn. av lågtyska schampelun 'mönster; modell', jfr sv. dial. skaplun 'form; modell'