publicerad: 2021  
boägg bo­ägget, plural bo­ägg, bestämd plural bo­äggen
bo|­ägg·et
substantiv
bo`ägg
konst­gjort ägg som placerats i rede hos fjäder­fä, för att det inte ska över­ge redet när de värpta äggen tas bort
belagt sedan 1749