SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
boase´ra verb ~de ~t boas·er·arförse (inner­vägg eller inner­tak) med brädfoder byggn.tekn.JFRcohyponympanela boasera ngt (med ngt)sedan 1837av fra. boiser med samma betydelse, till bois ’trä’ Subst.:vbid1-122039boaserande, vbid2-122039boasering