publicerad: 2021  
bokal bokalen bokaler
bok·al·en
substantiv
boka´l
var­dagligt kombinerad bo­stad och affärs- eller kontorslokal
belagt sedan 2002; bildning till bostad och 1lokal!!