SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bol substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en bol·etbo­ställe i historiska samman­hang, särsk. om egendom av viss storlek el. visst värde åld.ekon.klockarbolprästbolsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. bol; germ. ord; till 1bo