SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`la verb ~de ~t bol·arha o­tillåtet sexuellt um­gänge åld.Nollbola (med ngn)sedan 1498Stockholms stads tänkeböckerfornsv. bola; av lågty. bolen med samma betydelse, till bole ’broder; vän; älskare’; trol. urspr. ett smek­ord Subst.:vbid1-122587bolande; vbid2-122587boleri