SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bonjour [ŋ∫o´rljust sj-ljud] substantiv ~en ~er bon·jour·enen knä­lång, dubbel­knäppt mansrock med rak­skurna fram­kanter vanlig under 1800-talet och början av 1900-talet histor.kläd.än­nu i början av 1900-talet var bonjouren den korrekta klädseln för visiter, bröllop och begravningarsedan 1803av ty. Bonjour(rock) med samma betydelse; till fra. bonjour ’god­dag’; ordet betyder allt­så ur­sprungligen ’rock som man bär när man är artig och säger god­dag; visitdräkt’