publicerad: 2021  
borgarskola borgarskolan borgarskolor
borg·ar|­skol·an
substantiv
[bår`jar-]
historiskt; nu­mera mest i namn typ av praktiskt in­riktad fortsättnings­skola särsk. som på­byggnad på folk­skolan
Malmö Borgar­skola
belagt sedan 1803