publicerad: 2021  
borgerlighet borgerligheten
borg·er·lig·het·en
substantiv
[bår`jer-]
mest (något ned­sättande) i socialistiskt språk­bruk vanligen bestämd form samman­fattningen av borgerliga politiker
belagt sedan 1948