publicerad: 2021  
borgfred borg­freden borg­freder
borg|­fred·en
substantiv
[bår`j-]
in­ställelse av politiska strider mellan partier i ett land eller dylikt, särsk. vid kris­lägen
borgfred (med någon/något)
borgfred (med någon)
borgfred (med något)
borgfred (mellan några)
borg­freden i Sverige under andra världs­kriget
belagt sedan 1916; av lågtyska borchvrede med samma betydelse; till borg 1 och fred