publicerad: 2021  
borggård borg­gården borg­gårdar
borg|­gård·en
substantiv
[bår`j-]
helt eller delvis kring­byggd gård i borg eller slott
belagt sedan början av 1500-talet (Sagan om Didrik af Bern); fornsvenska borghgardher