publicerad: 2021  
bosättare bo­sättaren, plural bo­sättare, bestämd plural bosättarna
bo|­sätt·ar·en
substantiv
bo`sättare
1 person som bosätter sig (på viss plats)
sär­skilt om person som bosätter sig på om­råde med oklar statsrättslig ställning, t.ex. om­råde som ockuperas efter ett krig
de israeliska bo­sättarna på Västbanken
belagt sedan 1979
2 mindre brukligt person som bildar ett nytt hem och där­för an­skaffar möbler etc.; särsk. om ny­gift par eller dylikt
belagt sedan 1965