publicerad: 2021  
bottenskrap botten­skrapet
botten|­skrap·et
substantiv
[båt`-]
av­skrapat material från botten av något
man gjorde botten­skrap ur havet för vetenskapliga under­sökningar
ofta bildligt om de sista resurserna el. reserverna av något, som vanligen ock­så är de sämsta
en volym med tidigare otryckta dikter av NN, men långt­ifrån något botten­skrap
belagt sedan 1921