SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`uppteckning substantiv ~en ~ar bo|­upp·teckn·ing·enförteckning över samtliga till­gångar och skulder i ett bo jur.rum.tid.sese2bo 2 förrätta bouppteckningbouppteckningen efter den av­lidne visade en behållning på ca en miljon kronoräv. om upp­rättandet av så­dan förteckninghon hjälpte sin väninna med bouppteckningensedan 1748