SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
brös`tregister substantiv bröstregistret, plur. ~, best. plur. bröstregistren bröst|­reg·istr·etlägre tonhöjdsområde med över­vägande bröstresonans vid sång musikett stycke där han fick ut­nyttja hela sitt bröstregistersedan 1887