publicerad: 2021  
brisken brisket briskna
briskn·are
adjektiv
bris`ken
dialektalt halv­sur om mjölk och dylikt
belagt sedan 1862; till sv. dial. briskna 'surna'; jfr no. dial. brisken 'bitter; barsk'