publicerad: 2021  
broderskap broderskapet, plural broderskap, bestämd plural broderskapen
broder·skap·et
substantiv
bro`derskap
personligt förhållande som bygger på känslor av gemenskap vanligen mellan personer (ofta män) som inte är biologiska bröder
broderskap (med någon) broderskap (mellan några)
frihet, jäm­likhet och broderskap
ibland i namn på samman­slutningar eller dylikt med viss intresse­gemenskap
broderskapsrörelsen
ibland äv. som beteckning på biologisk broder var­dagligt
hur mår broderskapet?
belagt sedan 1394 (öppet brev utfärdat av Katrin Philpusdotter med gåvor till sörmländska Julita kloster (Gadolin)); fornsvenska brodhorskaper; jfr ur­sprung till brödraskap