publicerad: 2021  
bromsa bromsade bromsat
verb
[bråm`sa]
ibland med partikel, sär­skiltin, upp hastigt minska farten och ev. stanna; om person, for­don m.m.
panikbromsa; tvärbromsa
någon/något bromsar (in/upp) (något)
någon bromsar (in) (något)
någon bromsar (upp) (något)
något bromsar (in) (något)
något bromsar (upp) (något)
han fick en sladd när han bromsade; bilen bromsade in fram­för porten
äv. i konstruktioner med objekt
bromsa bilen
äv. bildligt
inflationen måste bromsas; den dåliga konjunkturen har bromsat (upp) arbetet
belagt sedan 1788
bromsabromsande, bromsning