SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
brottsförebyggande [bråt`s-] adjektiv, ingen böjning brotts|­före·bygg·andesom försöker före­bygga brott admin.jur.brottsförebyggande åt­gärderspec. i ett namnBrottsförebyggande rådetsedan 1957