publicerad: 2021  
bu
interjektion
ut­tryck för miss­nöje; särsk. från publik eller dylikt
SE bua JFR fy, usch
bu för domarn!
äv. för att skrämmas
bu, jag är ett spöke!
äv. som efterhärmning av (barn)gråt, bölande eller dylikt
"Bu bu!" skrek den lille
säga varken bu eller bä var­dagligtsäga varken det ena eller det andradvs. av­stå från att ut­trycka sin mening: vi säger varken bu eller bä utan av­vaktar den ut­lovade prognosen
belagt sedan 1542; ljud­härmande, efter oxens och kons läte; jfr engelska boo med samma betydelse