publicerad: 2021  
bukhinneinflammation bukhinne­inflammationen bukhinne­inflammationer
buk·hinne|­in·flamm·at·ion·en
substantiv
bu`khinneinflammation
ett akut sjukdoms­tillstånd i buk­hålan som kan fram­kallas av bl.a. brustet mag­sår el. brusten blind­tarm och som vanligen kräver snar operation
belagt sedan 1860