publicerad: 2021  
buller bullret
bullr·et
substantiv
bull´er
ljud som upp­fattas som störande eller fult och som fysikaliskt känne­tecknas av oregelbundna svängningar
bullerbekämpning; bullerdämpande; bullerskada; motorbuller; trafikbuller
buller är stadsmiljöns plågo­ris; bullret från fläkten gjorde att de inte kunde sova
huller om buller se huller
med buller och bång under uppseende­väckande formerSaint Patrick är Ir­lands skydds­helgon och den 17:e mars varje år firas han med buller och bång
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska bulder; till bullra
Nu ljuder i huset – en vinter­dag,
en snickares kloka hammarslag.
Jag sitter och lyssnar och tänker så:
Det är buller men inte buller än­då.
Nils Ferlin, Lugnt (i Från mitt ekorr­hjul, 1957)