publicerad: 2021  
bulvan bulvanen bulvaner
bulv·an·en
substantiv
bulva´n
1 person som handlar i eget namn men i hemlighet före­träder en annan person eller part särsk. vid köp, vanligen i syfte att kring­gå förbud
bulvanköp
en bulvan (för någon/något)
en bulvan (för någon)
en bulvan (för något)
efter­som de inte var med­borgare i landet var de tvungna att an­lita en bulvan vid husköpet
belagt sedan 1863; baltiskt lån­ord: jfr lettiska bulwáns 'upp­stoppad lock­fågel'
2 konst­gjord eller upp­stoppad fågel som an­vänds som lock­bete vid jakt på land­fågel
bulvanskytte
belagt sedan 1789