publicerad: 2021  
bunden bundet bundna
bund·en
adjektiv
bun`den
som är styrd eller reglerad i något av­seende genom viss om­ständighet
JFR ofri
bunden (av/till/vid något/någon)
bunden (av någon)
bunden (av något)
bunden (till någon)
bunden (till något)
bunden (vid någon)
bunden (vid något)
äv. med tanke på förpliktelser
den nya regeringen är bunden av den tidigare regeringens åtaganden
äv. i fråga om känslo­mässig ofrihet
vara bunden till sina föräldrar
bunden form se form
bunden poesi se poesi
bunden vers se vers
bundet kapital se kapital
belagt sedan 1842; till 1binda!!