publicerad: 2021  
burgen burget burgna
burgn·are
adjektiv
[bur`j-]
mest vid beskrivning av äldre förhållanden som (sedan gammalt) är väl försedd med ekonomiska till­gångar vanligen i form av fasta värden; om person el. person­anknuten före­teelse
ett burget ämbets­manna­hem från slutet av 1800-talet
belagt sedan 1842; till bärga