SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
business [bis´nis] substantiv ~en busi·ness·enaffär ekon.seseaffär 2 göra businessdet är ingen business att spara i obligationeräv.affärs­verksamhet ägna sig åt businessäv. försvagatan­gelägenhet JFRcohyponymaffär 4 vad jag gör på kvällarna är inte din businesssedan 1905av eng. business ’affärer’, till busy ’syssel­satt; upp­tagen’