SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bus´kis substantiv ~en busk·is·en(fram­förande som känne­tecknas av) enkla poänger och effekter i teater­pjäs, film m.m. vard.scen.JFRcohyponymbondkomikcohyponymbuskteater han lade på mycket mer buskis än författaren hade tänkt sigäv. om film, teater­stycke e.d. som känne­tecknas av dettabuskisfilmäkta engelsk buskisäv. bildligtdebatten ur­artade till rena buskisensedan 1959till buskteater (busk- hade urspr. i detta samman­hang inne­börden ’utomhus-’)