publicerad: 2021  
butter buttert buttra
buttr·are
adjektiv
butt´er
som (ofta) visar sig tvär och ovänlig i ord el. handling
butter (mot någon)
hon är butter och vresig; han är en butter gammal tvär­vigg
äv. om handling eller dylikt
en butter upp­syn; de försjönk i butter tystnad
belagt sedan 1706; av lågtyska butt 'grov; klumpig; dum'; besläktat med sv. dial. but 'klabb; klimp'