publicerad: 2021  
byggsten bygg­stenen bygg­stenar
bygg|­sten·en
substantiv
bygg`sten
ofta koll. sten som formats för att passa till (hus)byggande
klostret hade upp­förts av bygg­sten från slottet
ofta bildligt
språkets bygg­stenar
belagt sedan 1939