SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bysanti´nsk adjektiv ~t bysant·in·ska1som har att göra med Bysans konstvet.land.särsk.som an­vänder konstmönster här­stammande från Bysans bysantinsk ornamentiksedan 16352som känne­tecknas av lömska intriger dolda under ett under­dånigt och artigt (mönster för) upp­trädande om beteende i mer el. mindre politiska samman­hang admin.af.land.pol.bysantinska ränkersedan 1900