publicerad: 2021  
centralafrikan central­afrikanen central­afrikaner
centr·al|­afr·ik·an·en
substantiv
centra`lafrikan
(mans)person från Central­afrikanska republiken
i plur. ofta om personer från Central­afrikanska republiken oavsett kön
belagt sedan 1960