SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
centralise´ring substantiv ~en ~ar centr·al·is·er·ing·enkoncentration av (av­görande delar av) verksamhet till ett enda ställe mil.samh.spel.tid.med en långt­gående centralisering följer lätt makt­missbrukcentralisering (av ngt)sedan 1850